Ein Gwasanaethau

Mae Gwasg Gomer yn arbenigwyr argraffu a rhwymo llyfrau. Gallwn ni greu llyfrau lliw-llawn, dau liw a mono gyda chloriau caled a meddal ynghyd â lamineiddio a blocio ffoil i gyd oddi ar yr un safle. Mae gennym nifer cynyddol o gwsmeriaid masnachol sy’n manteisio ar ein gwasanaethau rhwymo arbenigol.

Mae ein cynnyrch yn cynnwys:

– Llyfrau clawr caled, gyda rhubanau, bandiau pen a chynffon, blocio ffoil ac ystod o orffeniadau arbenigol eraill. Rydym ni’n gwnïo llyfrau ar y safle ac yn ogystal gallwn ni rwymo’n berffaith neu rwymo notch ar gyfer gwaith digidol sydd â rhediadau byr. Mae hyn yn golygu fod modd cynhyrchu rhediadau byr o lyfrau clawr caled yn gost effeithiol.

– Llyfrau clawr meddal wedi’u gwnïo mewn adrannau neu wedi’u gwnïo’n berffaith.

– Taflenni, llyfrynnau, cylchgronau, cyfnodolion, catalogau a phamffledi.

Drwy ein chwaer-gwmni Lewis Argraffwyr gallwn ni hefyd gynnig deunydd ysgrifennu, papurau pennawd, slipiau cyfarch, cardiau busnes, setiau NCR a’r ystod lawn o ddeunydd argraffu masnachol.

Gallwch chi holi am bris drwy’r ffurflen ar y wefan hon, neu gysylltu â ni i drafod eich anghenion yn fwy manwl.