Cwrdd a’r Tîm

Jonathan Lewis
Rheolwr Gyfarwyddwr
e-bost: jonathan@gomer.co.uk
Ar ôl mynychu’r Coleg Argraffu yn Llundain, ynghyd â 5 mlynedd o brofiad gydag argraffwr blaenllaw yn y ddinas, cymerodd Jonathan yr awenau yn 1995.  Ef yw’r bedwaredd genhedlaeth o deulu Lewis i redeg y cwmni ac fe fu’n gyfrifol am y rhaglen ymestyn ddiweddar.
Rod Lewis
Cyfarwyddwr Technegol
e-bost: rod@gomer.co.uk
Mae Rod yn aelod arall o bedwaredd genhedlaeth y teulu, ac mae ganddo gyfrifoldeb dros reoli’r adran rwymo sy’n cynnwys dau rwymwr, Stahl, Llinell Rwymo Wohlenberg Golf a llinell gwnïo Heidelberg ST400 6 gorsaf a chlawr. Ef sydd hefyd yn goruchwylio’r offer Kolbus newydd ar gyfer rhwymo clawr caled..
Pam Brayley
Amcangyfrifydd
e-bost: pam@gomer.co.uk
Bu Pam yn gweithio mewn sawl rôl yng ngwasg Gomer cyn symud i’w swydd bresennol yn amcangyfrifo ac mae hynny’n rhoi dealltwriaeth gadarn iddi o’r prosesau sydd ynghlwm wrth y gwaith.
John B. Lewis
Gwasanaethau Cwsmeriaid
e-bost: john@gomer.co.uk
Mae gan John brofiad o dros 25 mlynedd yn y diwydiant argraffu. Mae ei afael ar y rhaglen argraffu ynghyd â phersonoliaeth hawdd mynd ato yn ei wneud yn gyswllt delfrydol gyda chwsmeriaid a darpar gwsmeriaid.
Pit Davies
Uwch Amcangyfrifydd
e-bost: pitd@gomer.co.uk
Mae Pît yn gyfarwydd â pharatoi prisiau yn gyflym yn ogystal â chynghori cwsmeriaid ar y dulliau fwyaf cost effeithiol o gynhyrchu mathau gwahanol o waith.  Bu’n rhan o’r cwmni am dros 30 mlynedd ac mae wedi datblygu o gynhyrchu ffilm i weithio ar y Macs cyn cael ei benodi i’w swydd bresennol.