Amgylchedd

Dyma’r olygfa o’n ffatri yn Llandysul. Nid yw’n syndod felly ein bod yn llawn werthfawrogi’r amgylchedd o’n cwmpas.
Mae’r offer modern sydd gennym wedi’i ddylunio i ddileu nifer o’r prosesau niweidiol sydd ynghlwm wrth argraffu. Mae platiau bellach yn cael eu cynhyrchu heb gemegau, mae’r wasg yn rhedeg gyda llai o alcohol ac mae’r inc â sylfaen llysiau. Daw’r papur o fforestydd cynaliadwy felly gall ein cwsmeriaid fod yn hyderus nad yw argraffu gyda ni yn costio’r ddaear.
• Mae’r holl wastraff peryglus yn cael ei gasglu gan gludydd gwastraff cofrestredig yn unol â Rheoliadau Gwastraff Peryglus (2005) ac mae’r mwyafrif ohono yn cael ei ailgylchu.
• Mae’r holl blatiau argraffu aliminiwm yn cael ei ailgylchu.
• Mae’r holl wastraff papur o gynhyrchu a’r papur gwastraff o’r swyddfa yn cael ei ailgylchu.

Mae Gwasg Gomer hefyd yn ymrwymo i:
• Barhau i gydymffurfio â’r holl safonau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol.
• Hyfforddi staff i gynyddu ymwybyddiaeth o’r amgylchedd.
• Fesur ac adolygu’r defnydd o ddeunyddiau yn gyson.
• Barhau i leihau’r peryglon llygredd posib o weithrediadau ar y safle.
• Dilyn arferion da wrth reoli gwastraff ac ailgylchu.
• Gweithredu mesurau lleihau egni ac adolygu’r defnydd o egni yn rheolaidd.
• Gwneud y defnydd o egni yn ffactor allweddol wrth wneud penderfyniadau buddsoddi.

Rydym yn achrededig i Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd – lefel 2.