Swyddi Gwag

GWASG GOMER Cyf
GWEITHREDYDD GWASANAETHAU CWSMER
Mae gan Wasg Gomer gyfle cyffrous o fewn tîm gwerthu/gwasanaethau cwsmer y cwmni. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau llythrennedd a rhifedd cryf, sgiliau TG a chyfathrebu rhagorol, a’r gallu i ddysgu sgiliau technegol newydd megis amcangyfrif costau argraffu. Nid oes angen profiad blaenorol a chynigir hyfforddiant llawn. Er mai cytuneb ar gyfer cyfnod mamolaeth yw hwn i gychwyn, mae swydd barhaol yn bosibilrwydd cryf mewn busnes sydd yn tyfu’n gyflym, yn gwasanaethu rhai o’r cyhoeddwyr mwyaf adnabyddus yn y DU.

Cyflog i’w drafod, yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad.
Am wybodaeth bellach ewch i’r wefan: http://gomerprinting.co.uk/vacancies/